Menu
Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35, příspěvková organizace
Mateřská škola KdyněDělnická

Během letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena v termínu 29.7. - 16.8.2024.

Záměr školy

Cílem naší práce je hravou formou, s využitím pohádkových příběhů, které jsou dětem nejbližší, rozvíjet komunikační schopnosti dětí a zmírňovat či odstraňovat narušení komunikačních schopností. Základní filosofií programu naší školy je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce.

Naším cílem je též vybavit děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji, základy k vytvoření klíčových kompetencí k učení, řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, činnostních a občanských.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy (sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, akce pro veřejnost, výlety, divadelní představení, fotografování dětí apod.)

  1. Základem naší práce je kvalitní volná hra, jejímž prostřednictvím si děti osvojují sociální chování, rozvíjejí tvořivé schopnosti, vytvářejí žádoucí životní styl, seznamují se se světem lidí, kultury a umění a osvojují si základní poznatky o prostředí, v němž žijí.
  2. Úkolem naší koncepce je prohlubování vzájemných partnerských vztahů v heterogenních skupinách, mezi dětmi vyžadující zvláštní péči i personálem školy. Nedílnou součástí výchovy je spolupráce s rodinou a veřejností. Upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Učíme se na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím činností a vytváříme tak základy elementárních klíčových kompetencí důležitých pro další životní etapy dítěte a pro celoživotní učení – kompetence učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanská.
  3. Projekt naší školy rozvíjí didaktické jednotky, v nichž stojí dítě jako osobnost. Naším záměrem je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, jeho citů a vůle.
  4. Koncepce školy klade důraz na kultivaci prostředí školy a školní zahrady tak, aby daly dítěti pocit uvolněnosti, jeho vlastní potřebnosti a vytvořily u dítěte elementární základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí.
  5. Nároky výchovného pojetí naší školy na učitelky jsou pedagogická angažovanost, odborná zkušenost, intenzivní pozornost, citlivý přístup k dětem a ochota vcítit se do světa dětí.
  6. Důležitým záměrem školy je přínosná spolupráce s rodiči, se zřizovatelem, ZŠ, ZUŠ a veřejností.

Specializace školy:

  1. V práci školy uplatňujeme prvky projektu „Začít spolu“.
  2. Na škole jsou zřízeny Dny otevřených dveří pro rodiče s dětmi mladšími tří let.

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Kontakt

Dělnická 35
345 06 Kdyně