Menu
Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35, příspěvková organizace
Mateřská škola KdyněDělnická

9.5. a 10.5.2024 je ve škole ve Kdyni ředitelské volno. Mateřská škola je OTEVŘENA.

Na čem nám záleží

Mateřská škola je vedle rodiny druhým místem, kde děti předškolního věku tráví nejvíce času. Proto je důležité, aby byl život v mateřské škole co nejvíce podobný tomu rodinnému.

 

Na čem nám záleží

Hlavním cílem je naučit děti sebeobsluze a postupně je zapojit do všech činností, které vyplývají ze Školního vzdělávacího programu. Důležité je vytvořit podmínky pro spokojené a radostné dítě, pomáhat nejmladším dětem při adaptaci na nové prostředí, naučit dítě komunikovat v tomto prostředí a připravit předškolní děti na vstup do základní školy.

 

Vzdělání je základ

Škola hrou...zaměřujeme se na výchovně vzdělávací práci, na lidové zvyky a tradice, jsme školkou blízkou lidové tradici, přírodě a směřujeme ke zdravému životnímu stylu.

  • upevňujeme sebevědomí a sebejistotu dítěte, schopnost vyjádření vlastního úsudku, seberealizace dětské osobnosti

 

  • nově příchozím dětem poskytujeme dostatečný čas k postupné adaptaci na nové prostředí

 

  • máme podmínky pro práci s dětmi se zvláštními vzdělávacími potřebami

 

  • tvoříme centra aktivit ve třídě tak, aby si děti mohly samy určit, čemu se chtějí v daný moment věnovat (uplatňujeme prvky montessori pedagogiky)

 

  • částečně se odvracíme od světa techniky a snažíme dětem ukázat cestu k poslechu pohádky, nechat dítě, aby si samo získalo nové poznatky prostřednictvím smyslů (zraku, sluchu, čichu, chuti, hmatu), nabízíme dítěti možnost všechno si prakticky zkusit, vytvořit si samo svůj výrobek

 

  • zaměřujeme se na logopedickou prevenci, snažíme se rozvíjet komunikační dovednosti, neboť v současné době je stále více dětí, které mají špatnou výslovnost, malou slovní zásobu, nedostačující komunikační schopnosti (s lepšími komunikačními dovednostmi jde ruku v ruce i úbytek agresivity mezi dětmi a umění spolupracovat)
  • podporujeme pohybové aktivity, pobyt venku, v přírodě, učíme děti žít v souladu s přírodou a chránit ji

 

Nejen děti, ale i jejich rodiče

Jedním z našich cílů je také zapojit rodiče do společných akcí a propojit je tak s ostaními rodiči. Také spolupracujeme s rodiči na zdokonalování naší školky. Máme vyzkoušeno, že přátelské prostředí ve školce a mezi rodiči je pro děti velmi důležité.

  • pravidelně aktualizujeme webové stránky a s rodiči mimo jiné komunikujeme i prostřednictvím aplikace Whats App

 

  • pořádáme besídky, společné akce s rodiči a veřejností (lampionový průvod, čtení babiček pro děti, rozsvícení vánočního stromu,masopustní průvod, velikonoční stopovačka,vítání jara, návštěva knihovny)

 

  • spolupracujeme s okolními MŠ a ZŠ a se zřizovatelem- městem Kdyně

 

 

 

Kontakt

Dělnická 35
345 06 Kdyně